Pomoc doraźna
Na czym polega pomoc doraźna?

Świadczone usługi rozliczamy na bieżąco zaraz po wykonaniu prac lub zbiorczo raz w miesiącu (wymaga podpisania umowy). Rozliczenie po wykonanej usłudze odbywa się na podstawie protokołów, które są podpisywane przez obie strony. Wynagrodzenie za usługę jest liczone od konkretnego zgłoszenia/zadania/przyjazdu serwisu. Jako firma dbamy o to, by wszystkie nasze usługi były wykonywane zgodnie z najwyższymi standardami.

Czym są protokoły?

Każde zgłoszenie/zadanie/przyjazd serwisu jest starannie zapisywany w protokole, który jest następnie podpisywany przez nas i klienta. Protokół zawiera dokładnie opisane zadanie, które zostało wykonane przez naszych pracowników, a także informacje o wynagrodzeniu. Wszystkie rozliczenia są dokonywane w sposób przejrzysty i zgodny z prawem. Ponadto, wszelkie ustalenia dotyczące wynagrodzenia są precyzyjnie określone w zawartej umowie. Dzięki temu, naszym klientom zapewniamy pełne zadowolenie z naszych usług i możliwość wygodnego rozliczania się za wykonane usługi.