Automatyzacja zadań IT – co dzięki niej zyska Twoja firma?

Niemal każda firma ma u siebie wdrożony jakiś system informatyczny, który usprawnia przynajmniej część procesów związanych z jej działalnością. Hurtownie mają systemy do obsługi zamówień i dostaw towaru, sklepy do ewidencji sprzedaży i zarządzaniem stanu magazynowego, firmy produkcyjne do planowania i realizacji produkcji oraz obsługi zamówień itd. W każdej firmie jest także system księgowy, a coraz częściej także do obsługi kadr i płac.

Przykłady można by mnożyć bez końca. Celem każdego z tych systemów jest usprawnienie poszczególnych procesów w firmie, zazwyczaj tych powtarzalnych. Jednak aby uzyskać maksimum korzyści z systemu informatycznego w firmie, niezbędna jest automatyzacja procesów IT.

 

Na czym polega automatyzacja zadań IT?

Automatyzacja procesów IT polega na takim dostosowaniu oprogramowania przedsiębiorstwa, by najbardziej powtarzalne procesy odbywały się automatycznie bez uczestnictwa człowieka. W każdej firmie ze względu na specyfikę jej działalności automatyzacji będą wymagały nieco inne procesy.

Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie. W firmie obsługującej kilku stałych odbiorców do kontrolowania płatności nie jest konieczny zaawansowany system informatyczny, bo poradzi sobie z tym człowiek. Wystarczy, że codziennie sprawdzi stan rachunku bankowego i odznaczy wpływ należności od klienta w systemie księgowym. Jednak w dużej firmie mającej tysiące odbiorców monitorowaniem spływu należności musi zająć się albo sztab pracowników, albo… system informatyczny. W tym przypadku wręcz aż się prosi o automatyzację procesów IT, która mogłaby polegać na przykład na automatycznym pobieraniu informacji z rachunku bankowego i księgowaniu wpływu płatności za poszczególne faktury, automatycznym generowaniu monitów w przypadku opóźnienia w płatnościach, czy wreszcie generowaniu raportów okresowych na temat spływu należności.

Automatyzacja procesów IT w tym konkretnym przypadku pozwala przedsiębiorstwu poczynić ogromne oszczędności, ponieważ eliminuje konieczność zatrudniania dużej liczby pracowników do obsługi tylko tego jednego elementu działalności.

 

Gdzie stosuje się automatyzację zadań IT?

Warto podkreślić, że zakupienie gotowego systemu informatycznego niestety nie jest równoznaczne z optymalną automatyzacją procesów IT. System informatyczny powinien być pod tym względem dopasowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa, czyli uwzględniać jego rzeczywiste potrzeby. Automatyzacja zwykle stosowana jest w przypadku procesów finansowych, w sprzedaży, czy logistyce, ponieważ one są najbardziej powtarzalne, jednak coraz częściej firmy życzą sobie automatyzacji bardzo specyficznych procesów, charakterystycznych wyłącznie dla ich działalności.

 

Dlaczego warto postawić na automatyzację zadań IT?

Automatyzacja procesów IT niesie szereg korzyści dla firmy, z których najważniejszą jest po prostu ich usprawnienie i znaczne skrócenie czasu oczekiwania na ich rezultat. To jednak nie wszystko, ponieważ zautomatyzowanie procesów IT to także:

  • eliminacja błędów wynikających z tzw. czynnika ludzkiego,
  • redukcja kosztów,
  • zwiększenie efektywności w danym obszarze,
  • zwiększenie kontroli nad danym procesem
Automatyzacja tylko jednego procesu IT wpływa na zwiększenie efektywności całego przedsiębiorstwa, a więc także na jego przewagę konkurencyjną oraz wyniki finansowe.