Usługi IT | Audyt sprzętu i oprogramowania

 

Audyt sprzętu i oprogramowania to usługa skierowana do małych, średnich i dużych firm. Celem audytu jest szczegółowa analiza oprogramowania zainstalowanego na stacjach roboczych i serwerach w firmie oraz posiadanych przez firmę licencji.

Informacje na temat instalacji oprogramowania oraz licencji są sumowane, porównywane i na tej podstawie tworzone są szczegółowe raporty i zestawienia obrazujące stan oprogramowania w firmie. Raporty pokazują instalacje oprogramowania na poszczególnych komputerach, szczegółową zawartość każdego komputera oraz zestawienia ilościowe instalacji i licencji.

Raporty wskazują ewentualne braki, bądź błędy w licencjonowaniu oraz ewentualne nadwyżki. Audyt ten to także konsultacje i pomoc pozwalająca na wdrożenie właściwej polityki zarządzania oprogramowaniem w firmie. Nasza firma wykonuje:

- audyt sprzętu - pozwala on na określenie stopnia wykorzystania zasobów komputera (wykorzystanie dysku, pamięci RAM) oraz wskazanie możliwości jego rozbudowy

- audyt oprogramowania - pozwala on prześledzić wszystkie programy, zainstalowane na komputerze, sprawdzić licencje i porównać wersję zainstalowaną z tą, która jest określona w licencji (innymi słowy: pozwala na sprawdzenie legalności oprogramowania). Dzięki audytowi oprogramowania wiesz, jakie licencje powinieneś dokupić i czy pracownicy bez Twojej wiedzy nie instalują nielegalnych programów, ściągniętych z Internetu. Na Twoje życzenie zablokujemy im możliwość instalacji oprogramowania bez wiedzy informatyka – to ograniczy konieczność wykonywania częstych audytów i pozwoli zaoszczędzić pieniędzy i stresów, związanych z ewentualnymi kontrolami legalności oprogramowania.

Co to jest audyt oprogramowania?

Usługa audytu legalności oprogramowania polega na dokładnym sprawdzeniu zainstalowanego oprogramowania oraz zebraniu informacji na temat posiadanych przez firmę licencji. Dane dotyczące licencji zbierane są w oparciu o tzw. dowody legalności, czyli umowy licencyjne, certyfikaty, nośniki, podręczniki, faktury zakupu i inne.

Audyt ten polega na zebraniu informacji o posiadanych danych i używanych programach. Informacje te są weryfikowane, oceniane i przekazywane w formie raportu.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt oprogramowania?

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury informatycznej zależne jest w dużej mierze od posiadanego oprogramowania. Odpowiedni jego dobór i właściwa konfiguracja zwiększa wydajność i podnosi jakość pracy. Wiedza o posiadanych programach pozwala łatwo nimi zarządzać i w pełni wykorzystać ich możliwości. Przekłada się to na obniżenie kosztów związanych z informatyzacją środowiska pracy oraz ma wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa.

Raport z audytu weryfikuje czy posiadana wiedza o zasobach odpowiada stanowi faktycznemu. Pozwala również wykryć i wyeliminować niepożądane aplikacje zainstalowane przez użytkowników bez wiedzy właściciela. Wiedza o nieprawidłowościach pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji używania nielegalnego oprogramowania i treści zabronionych.

Jak przeprowadzić audyt oprogramowania?

To proste, zlecić to nam! Wykonywany przez nas audyt oprogramowania polega na zebraniu informacji z komputerów firmowych przez skanowanie specjalistycznym oprogramowaniem. Zebrane informacje przedstawiamy w formie raportu.

Inwentaryzacja sprzętu komputerowego

Usługa ta polega na zebraniu dokładnych informacji o komputerach w firmie (system operacyjny, zainstalowane oprogramowanie, procesory, dyski twarde, ilośc pamięci). Na tej podstawie jesteśmy w stanie wstępnie wskazać komputery bez gwarancji czy też posiadające zbyt małą ilość zasobów co może w znaczący sposób wpływać na ich wydajność. Dodatkowo wiedza taka pozwala zaplanować przyszłe zakupy sprzętu komputerowego a co za tym idzie zoptymalizować koszty IT w firmie.

Zakres wykonywanych przez nas czynności w czasie audytu oprogramowania

  • Ewidencjonujemy posiadane oprogramowanie
  • Weryfikujemy legalność oprogramowania oraz zgodność z przyjętymi standardami
  • Oceniamy pod względem korzyści biznesowych
  • Doradzamy w zakresie wyboru najlepszego rozwiązania

Korzyści z przeprowadzenia audytu sprzętu komputerowego

  • Szczegółowe informacje o posiadanych stacjach roboczych i serwerach
  • Informacje o komputerach "odstających" od przecienej
  • Porównanie konfiguracji z posiadanymi dokumentami

Po audycie jesteśmy w stanie stwiedzić czy posiadane zasoby informatyczne są przygotowane do wdrożenia nowej splatformy systemowej, czy też ich konfiguracja jest odpowiednia do planowanych wdrożeń nowych aplikacji.

Audyt jest wygodnym, dobrym i sprawdzonym sposobem inwentaryzacji zasobów informatycznych. Raport poaudytowy może być wykożystany do sporządzenia spisu z natury, jak i może służyć do zaplanowania przyszłych inwestycji informatycznych.